Vyksta paroda skirta Pranui Žižmarui

Vyksta paroda skirta Pranui Žižmarui

Muziejaus II a. iki gruodžio 18 d. vyko paroda skirta Pranui Žižmarui.

Spalio 26 d. muziejuje prasidėjęs tęstinio kultūrinio projekto „Laisvės šaukliai“ pirmasis renginys, skirtas lietuvybės puoselėtojo Vilniaus krašte, skauto, sportininko, politinio tremtinio Prano Žižmaro (1907–1944) septyniasdešimtosioms mirties metinėms pažymėti.

Marijos ir Jurgio Šlapelių namo-muziejaus kiemelyje buvo pakelta trispalvė, muziejaus erdvėse pristatyta ekspozicija, skirta P. Žižmaro asmenybei atminti. Renginio programą pratęsė edukacinė „Popietė su skautais“, kurioje ne tik buvo mokoma kepti skautišką duonelę, bet ir supažindinta su skautybės esme bei prasme.

Apie PRANĄ ŽIŽMARĄ

Gimė 1907 m. vasario 2 d. Petrapilyje.

1921 m. su motina, broliais ir seserimis atvyko į Vilnių.

1925 m., daktaro Jono Basanavičiaus paakintas, įkūrė lietuvių skautų Gedimino draugovę.

1927 m. vasario 16 d., mirus daktarui Jonui Basanavičiui, lietuviai skautai Vilniuje pirmą kartą pasirodė viešai, laidotuvių eisenos metu.

1928 m. naktį iš vasario 15-osios į vasario 16-ąją, P. Žižmaras su grupe skautų slapta įlipo į okupuoto Gedimino kalno pilies bokštą ir iškėlė šilkinę trispalvę vėliavą.

1938 m. kovo 18 d. Vilniuje lenkų organizuotame mitinge prieš lietuvius ir Lietuvą  studentas – atsargos karininkas Jerzy Chom Chomskis lietuvius viešai išvadino „pastumdėlių tauta, neūžaugomis ir menkystomis“. P. Žižmaras iškvietė pastarąjį į dvikovą, kuri įvyko gegužės 1 d. Dvikovą laimėjo Pranas Žižmaras, šitaip apgindamas įžeistos Tėvynės garbę.

1938 m. pirmoje tautinėje lietuvių sporto olimpiadoje vadovavo Vilniaus sportininkų delegacijai.

1940 m. sovietų valdžios suimtas, kalintas KGB vidaus kalėjime.

1941 m. birželio 14 d. ištremtas į Sibirą.

1944 m. mįslingomis aplinkybėmis mirė Šangalos lageryje (teigiama, kad jo kūnas rastas ligoninės šulinyje). Palaidotas bendrame kape.

1999 m., minint penkiasdešimt penktąsias mirties metines, prie namų (Turgelių g. 8) buvo atidengta memorialinė Prano Žižmaro lenta.

Prano Žižmaro atminimas taip pat įamžintas Rasų kapinėse, pirmame kenotafe.

Pranas Žižmaras